KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Hakkımızda

Tarihçe

2. Organize Sanayi Bölgesinin kurulması, Bakanlar Kurulu’nca 15.07.1976 yılında uygun görülmüş, 23 Temmuz 1976 tarihli ve 15655 sayılı “Resmi Gazete “de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu işi yürütmek üzere Konya İli Özel İdare Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası Başkanlığı ve S.S. Konya Organize Sanayi Bölgeleri Kooperatifi, Müteşebbis Teşekkül olarak görevlendirilmiştir. 1981 yılında ise S.S. Konya Organize Sanayi Bölgeleri Kooperatifinin fesh edilmesi ile Müteşebbis Teşekkülü: İl Özel İdare Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası Başkanlığı ve Konya Belediye Başkanlığı oluşturmuştur.

Konya’da 3.Organize Sanayi Bölgesinin, Konya 2. Organize Sanayi Bölgesi tevsi alanı olarak kurulması Bakanlar Kurulunun 17 Mayıs 1996 tarih ve 22639 mükerrer sayılı kararı ile “Resmi Gazete “de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir Konya Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tüzel Kişiliği tarafından eşit hisseli olarak kurulmuştur. Bölgelerimiz 20 Aralık 2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Konya II. Organize Sanayi Bölgesi olarak birleşmiş ve 6 Mayıs 2006 tarihli Genel Kurulumuz ile de bölgemiz “Konya Organize Sanayi Bölgesi” adını almıştır.

Bölgelerimiz Konya Organize Sanayi Bölgesi Konya Ankara – Konya Aksaray Devlet Yolları arasında Konya şehir merkezine yaklaşık 20 km mesafede 1600 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. Konya Organize Sanayi Bölgesi 618 sanayi parselinden oluşmaktadır. 700 hektarlık bir alanda kurulacak olan tevsi alanlarımızın da faaliyet geçmesi ile toplam 2300 hektar alanla Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri olacaktır.

40 farklı sektörde (26 ana sektör + diğer) üretim yapılan Konya Organize Sanayi Bölgemizde, özellikle otomotiv yedek parça, döküm, makine ile tarım makine ve ekipmanları ağırlıklı olmak üzere, İnşaat, Plastik, Gıda, Ambalaj, Metal, Dorse ve Damper, Mobilya ve Ahşap ürünleri, Değirmen Makinaları, Hidrolik alanlarında da üretim yapılmaktadır. Bölgemizde yaklaşık 38 Bin çalışan istihdam edilmektedir.

Türkiye’nin en modern OSB’lerinden olan Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya’nın üretim, istihdam ve ihracat merkezidir. Bölgemizde atılan her adım, alınan her karar sanayicimizin daha rahat üretim yapabilmesi ve daha uygun şartlarla çalışabilmesi içindir.

Vizyonumuz

  • İş ve ekonomi dünyasına yön veren güçlü bir temsilci olarak, katılımcılarımızın sürdürülebilir rekabet gücünü ve kurumsal vizyonunu artırarak bölge ve Türkiye ekonomisini dünya ölçeğinde geliştiren bir kurum olmak,
  • Katılımcılarımızın sosyal, kültürel, eğitim ve çevre anlayışı bilincinin yükseltilmesi için gerekli politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif olarak görev almak,
  • Bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda yapılacak olan hizmet ve faaliyetlere öncülük etmek, işbirliğini geliştirerek, saygınlığını ve etkinliğini artırmış referans kurum haline gelmektir.
  • Misyonumuz
  • Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde, katılımcılarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru algılamak, bu ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanmasında yasal şartlar doğrultusunda planlayıcı ve uygulayıcı olarak aktif rol almak,
  • Bilgi, beceri ve yetkinlikle donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliliğini ve kalitesini artırmak,
  • Sanayi dünyasının lokomotifi olarak, katılımcılarımızı ulusal ve uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmek,
  • Bölgemizin marka değerini arttıracak tanıtım çalışmalarında bulunmak,
  • Bölgemizin ve ülkemizin tanıtımında ve sürdürülebilir kalkınmasında etkin rol almak, bu doğrultuda stratejik politikalar belirlemek ve uygulamaktır.